flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Współpraca

PLACÓWKI EDUKACYJNE W ELBLĄSKIEJ SIECI SZKÓŁ ZIELONEJ FLAGI

Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa nr 11

Szkoła Podstawowa nr 12

Szkoła Podstawowa nr 16

Szkoła Podstawowa nr 18

Szkoła Podstawowa nr 19

Szkoła Podstawowa nr 23

Przedszkole nr 4

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2

Gimnazjum nr 4

Gimnazjum nr 6

Bursa nr 4

IV Liceum Ogólnokształcące

V Liceum Ogólnokształcące

 

PLACÓWKI, INSTYTUCJE I FIRMY WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNĄ SZKOŁY

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elbląg

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Uniwersytet Gdański

W-MODN  –  Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej

W-MODN –  Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

Nadleśnictwo Elbląg

Delegatura WIOŚ w Elblągu

Klub Gaja

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Urząd Miejski w Elblągu oraz Rada Miejska

Stacja Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Elblągu

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Olsztynie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Przedszkole nr 17 w Elblągu

Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu

MK Nieruchomości w Elblągu

Szkoła podstawowa nr 15

 

WSPÓŁPRACA W RAMACH KONKURSU EKOLOGIA I GEOGRAFIA BAŁTYKU

I Liceum Ogólnokształcące w Elblągu

II Liceum Ogólnokształcące w Elblągu

III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu

IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu

V Liceum Ogólnokształcące w Elblągu

Liceum Ogólnokształcące w Braniewie

Liceum Ogólnokształcące w Pasłęku
Góra