flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Audyt ekologiczny 2014 IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu

>>> audyt <<<

Audyt ekologiczny 2014 IV Liceum Ogólnokształcącego na koniec roku

>>> audyt <<<

Mały Audyt Energetyczny

Monitorujemy urządzenia w trybie czuwania

audyt

WSTĘP:

Tryb czuwania (uśpienia, standby) to wynalazek, dzięki któremu pilotem włączamy telewizor, odtwarzacz DVD, projektor itd. Urządzenia w tym trybie świecą diodami czuwania. Reagują na każde nasze polecenie i wszystko byłoby naprawdę świetnie, gdyby nie fakt, że każdy z tych sprzętów w tym czasie pobiera prąd, co oczywiście przekłada się na wysokość rachunku za energię i ma negatywny wpływ na środowisko (np. wzrost emisji CO2).

Według  danych odczytanych z informacji technicznej poszczególnych sprzętów, uśpione urządzenia w szkole mogą pobierać od 0,1W do 17W , a wiekowy odtwarzacz wideo nawet  35W.

Każde 1W zużywane przez 24 godziny na dobę kosztuje nas 3,07 zł rocznie (jeśli uznamy, że średni koszt 1 kWh wynosi 0,35 zł). Już po tym widać, że skala oszczędności może być całkiem duża, np.: szkoła posiada 22 sztuki magnetowidów, które średnio pobierają 30W każdy, co rocznie generuje koszt około 92 zł za każdy pozostawiony przez 24 godziny magnetowid w stanie czuwania, a w sumie 2024 zł!

NASZ AUDYT:

Ilość sprzętu w szkole, który podlegał audytowi i posiada tryb czuwania: 250 sztuk

Badania pozostawienia sprzętu w trybie uśpienia były prowadzone od października 2012 roku do czerwca 2013 roku raz w miesiącu, po lekcjach, przez grupę uczniów z klasy II g;

WNIOSKI:

Tendencja wyłączania przez pracowników szkoły sprzętu, który posiada tryb czuwania, jest spadkowa.

PODSUMOWANIE:

Problem trybu czuwania można rozwiązać na kilka sposobów: odłączanie kabli zasilających urządzenia od gniazdek, wyłączniki czasowe, używanie listew zasilających z wyłącznikami.

Ponadto warto:

Jeśli danego urządzenia nie potrzebujemy przez cały czas, to lepiej by stale odłączone było od prądu.

Jeśli sprzęt posiada poza przyciskiem standby także wyłącznik główny, to warto korzystać z tego drugiego.

Jeśli przestajemy pracować na komputerach, to warto odłączyć zasilacze komputerów od gniazdek, a sam komputer zahibernować.

Mamy nadzieję, że w związku z naszym audytem, świadomość  szkolnej społeczności będzie nadal rosła, a nasze działania będą miały realny wpływ na zrównoważony rozwój.

Góra