flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Certyfikat Zielonej Flagi

18 grudnia 2017 roku IV Liceum Ogólnokształcące po raz czwarty otrzymało Certyfikat Zielonej Flagi w ramach programu Eco-Schools. Tym razem jest on przyznany naszej szkole na okres trzech lat.

Eko-Szkoły to międzynarodowy program realizowany w Polsce przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej. Angażuje on młodych ludzi w ochronę środowiska naturalnego. Wszystko zaczyna się w klasie, następnie obejmuje szkołę i ostatecznie sprzyja pozytywnym zmianom w całej społeczności. Dzięki programowi Eko-Szkoły młodzież doświadcza pozytywnego wpływu swoich działań. Ma możliwość wyrażenia swojego stanowiska o sposobie zarządzania środowiskowego naszego Liceum. Zwieńczeniem tych działań jest certyfikacja i prestiż, który towarzyszy przyznaniu Zielonej Flagi. Program Eko-Szkoły to idealny sposób, by szkoły podjęły działania ku poprawie środowiska naturalnego zarówno w szkole, jak i społeczności lokalnej. Działania te mają jednocześnie pozytywny wpływ na życie młodych ludzi, ich rodzin, personel szkolny i władze lokalne.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za wysiłek włożony w uzyskanie tego międzynarodowego wyróżnienia. Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać na stronach:

- międzynarodowa strona internetowa programu,

- strona internetowa Fundacji dla Edukacji Ekologicznej.

Sylwester Stanicki

Góra